Οι βάσεις εισαγωγής για τη Σχολή Ανθυποπυραγών και τη Σχολή Πυροσβεστών

Υψηλες βάσεις για την εισαγωγή των υποψήφιων στις Σχολές της Πυροσβεστικής

Η Σχολή Ανθυποπυραγών, για του πολίτες έχει βάση εισαγωγής 18.367 μόρια (ενώ για τους πυροσβέστες η βάση είναι 18.315).

Η Σχολή Πυροσβεστών, για του πολίτες έχει βάση εισαγωγής 17.312 μόρια.

FB_IMG_1566920733387

____________

* Οι βασεις αφορούν τη γενική σειρά υποψηφίων από ημερήσια Σχολεία