Ο δημοκρατικός ρόλος της ΔΑΕΑ.

Σχετικά με τα επεισόδια με τους συνταξιούχους άρθρο Αστυνομικών της ΔΑΕΑ

"Σύγχρονη Αστυνομία"

_____________

*άρθρο των: Αντιπροέδρου της Ε.ΑΣ.Υ.Α. Πάκου Δημοσθένη , Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Ε.ΑΣ.Υ.Α. Καρδιασμένου Μιχάλη και Αναπλ. Ταμία Ε.ΑΣ.Υ.Α. Τσοκαναρίδη Ιωάννη, στην εφημερίδα “Σύγχρονη Αστυνομία” (Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2016)