“Ο αποδεκατισμός των ΑΤ και ΤΑ αποτελεί υπηρεσιακή ανάγκη;”

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης

Μετά την ανακοίνωση των τακτικών μεταθέσεων, ο ελάχιστος αριθμός των θέσεων στη ΓΑΔΘ εγείρει έντονο προβληματισμό για τις προθέσεις της Ηγεσίας, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των μεγάλων οργανικών κενών της πόλης μας. Ενώ ο κ. Υπουργός ξεκίνησε τη θητεία του διαβεβαιώνοντάς μας για τη μείωση των επιτελικών θέσεων και την παράλληλη αύξηση των μάχιμων, η προσπάθεια του σκοντάφτει σε εσωτερικούς υπηρεσιακούς σκοπέλους, οι οποίοι εμμένουν σε ένα γραφειοκρατικό μοντέλο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η περσινή γενναιόδωρη ενίσχυση της ΓΑΔΘ, όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε, τουναντίον διαιώνισε τα υπάρχοντα προβλήματα. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, οι αρχικές τοποθετήσεις των μετατιθέμενων αποκλειστικά σε ΑΤ και ΔΙΑΣ, ήταν προσχηματικές και σε σύντομο χρόνο, συνοδεύτηκαν από αποσπάσεις σε δημοφιλείς – υπερπλήρεις Υπηρεσίες με τις ευλογίες της Ηγεσίας.

Η έξαρση του προσφυγικού στα νησιά του Αιγαίου και στην επικράτεια, σε συνδυασμό με τις μόνιμες υπηρεσιακές ανάγκες της ΓΑΔΑ, προβάλλονται ως οι κυριότεροι λόγοι των φειδωλών μεταθέσεων στη ΓΑΔΘ, καταδικάζοντας την σε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά, δεν δρουν αποτρεπτικά για το ΑΕΑ που απομυζά επιπλέον προσωπικό από τη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες του προσφυγικού, ούτε για την ΓΑΔΘ που συνεχίζει να εγκρίνει αποσπάσεις από Υπηρεσίες που έχουν λειτουργικές δυσχέρειες.

Συγκεκριμένα, ενώ τα περισσότερα ΑΤ έχουν πολύ μικρότερη δύναμη από την αναγκαία, συνεχίζονται να αποσπώνται από αυτά Αστυνομικοί σε άλλες Υπηρεσίες λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Αλήθεια ποιες είναι αυτές οι υπηρεσιακές ανάγκες που υπαγορεύουν τον αποδεκατισμό ορισμένων Τμημάτων; Χωρίς να θέλουμε να εισέλθουμε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι είναι τουλάχιστον εξόφθαλμο να αποσπώνται Αστυνομικοί από Υπηρεσίες όπου οφείλονται στο προσωπικό κατά μέσο όρο 15-20 ημερήσιες αναπαύσεις και να ενισχύουν εύρυθμες Υπηρεσίες χωρίς οργανικά κενά. Θέλοντας και μη, πρέπει να προχωρήσουμε στην σκληρή παραδοχή ότι ο χαρακτηρισμός «υπηρεσιακές ανάγκες» λειτουργεί πολλάκις ως η κολυμβήθρα του Σιλωάμ.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Ασφαλείας παρότι είναι πλήρης, τα περισσότερα ΤΑ παρουσιάζουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό με άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία τους. Κορωνίδα του προβλήματος είναι το ΤΑ Λευκού Πύργου, το οποίο ενώ έχει οργανική δύναμη 135 Αστυνομικούς, η πραγματική δύναμη είναι μόλις 70! Τα ανωτέρω αναδεικνύουν μια μεγάλη παθογένεια του Σώματος: την κακή διαχείριση του προσωπικού.

Πλέον, η Ηγεσία της ΓΑΔΘ είναι αναγκασμένη να διαχειριστεί το υπάρχον προσωπικό βάσει των πραγματικών αναγκών. Η παραβατικότητα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει όξυνση και τα κοινωνικά προβλήματα λιμνάζουν. Η γκετοποίηση καίριων περιοχών του κέντρου, τα καθημερινά αιματηρά επεισόδια σε πολυσύχναστα σημεία της πόλης, η εισαγωγή νέων μορφών εγκληματικότητας και άλλα επιμέρους ζητήματα, δεν αντιμετωπίζονται με την αύξηση των στατικών φυλάξεων ευπαθών στόχων, την απασχόληση του προσωπικού σε γήπεδα και την ακινητοποίηση των μάχιμων Αστυνομικών των ομάδων ΔΙΑΣ.

Αυτό που επιβάλλεται να αλλάξει άρδην, είναι η νοοτροπία εντός του Σώματος και να αξιοποιηθεί μέχρι και ο τελευταίος Αστυνομικός σε κάποια αποδοτική θέση. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, αντιλαμβανόμενη ότι η διαμορφούμενη κατάσταση οδεύει σε αδιέξοδο, το αμέσως επόμενο διάστημα θα επισκεφθεί τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης και τους Αστυνομικούς Διευθυντές της ΓΑΔΘ, στους οποίους θα αιτηθεί την απαρέγκλιτη τήρηση του οργανογράμματος, την ορθή κατανομή του προσωπικού και την παράλληλη διακοπή των παρατεινόμενων αποσπάσεων που επιβαρύνουν τα νευραλγικά Τμήματα των Διευθύνσεων Ασφάλειας και Αστυνομίας.

Εκ προοιμίου, η Ένωση προτίθεται να κλιμακώσει τις ενέργειές της εφόσον δεν εισακουστεί.