Νίκος Καρακούκης: Προσβολή από SARS-COV-2 αιτία θανάτου

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει προκαλέσει η δήλωση για την απόδοση αιτίας θανάτου νοσούντων με τον ιό SARS-COV-2 και υποκείμενο νόσημα, η τοποθέτηση του προϊσταμένου της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών*

«Όσοι προσβάλλονται από τον ιό SARS-COV-2 και καταλήγουν, ορθώς θεωρείται ως αιτία θανάτου αυτών η νόσος Covid-19. Και τούτο διότι κατά την σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου διαλαμβάνονται η αρχική αιτία, η ενδιάμεση και η τελική αιτία θανάτου υπό την προυπόθεση ότι αυτές συνδέονται μεταξύ τους αιτιωδώς. Επί παραδείγματι στην περίπτωση που κάποιος κατέληξε μετά από προσβολή από κορονοιό και εκδήλωσε πνευμονία με υστερογενή κατάληξη σε σηψαιμία , ως αρχική αιτία θεωρείται η λοίμωξη από τον κορονοιό, ως ενδιάμεση αιτία η πνευμονία, η οποία είναι απότοκος και συνδέεται αιτιωδώς με την λοίμωξη και ως τελική αιτία , στην περίπτωση επινέμησης-καθολικής διασποράς του λοιμογόνου παράγοντα, η σηψαιμία.
Στο παράδειγμα αυτό θα ήταν παντελώς άστοχο και ανακριβές να θεωρηθεί ως αιτία θανάτου η σηψαιμία ή η πνευμονία, καθόσον αν δεν είχε προηγηθεί η προσβολή από κορονοιό δεν θα προκαλείτο η πνευμονία ή η σηψαιμία. Ο δε ασθενής ακόμα και στην περίπτωση που υπέφερε από υποκείμενη νόσο, πχ πάθηση πνευμόνων, αντιρροπούσε έως τότε επαρκώς την υποκείμενη νόσο. Η προσβολή από κορονοιό διατάραξε την ισορροπία αυτή και προκάλεσε τον θάνατο», διευκρινίζει ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, Ιατροδικαστής Α΄Τάξεως, Νίκος Καρακούκης.

___________________________

* dikastiko.gr