Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φθιώτιδας

Σύσταση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φθιώτιδας

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος
ΤΣΙΚΝΑΣ Βασίλειος του Γεώργιος Γενικός Γραμματέας
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Ηλίας του Χρήστου Ταμίας
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ Βασίλειος του Λάμπρου Μέλος
ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος του Θεοφάνους Μέλος
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος του Αθανασίου Μέλος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΑΛΛΗΣ Κωνσταντίνος του Λεωνίδα Πρόεδρος
ΡΕΝΙΟΣ Δημήτριος του Κωνσταντίνου Μέλος
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ Βασίλειος του Ιωάννη Μέλος