“Να διανύεις 70 χιλιόμετρα απο προς και κατα τη διάρκεια της Υπηρεσίας σου”

Καταγγελία από το Γραμματέα της επιτροπής Διοικητικών θεμάτων τής Π.Ο.ΑΣ.Υ.

“Το θεωρώ παράλογο να διανύεις 70 χιλιόμετρα με ένα περιπολικο- πού ο Θεός να το κάνει περιπολικό- να παραμένεις στο μέσον τού πουθενά κάτω από ένα τσαντίρι μέσα στον ήλιο. Και να φυλάς 150 μετανάστες σε μία υποτυπώδες δομή. Και να καλεισε να επιστρέψεις μετά από νυχτερινή υπηρεσία οδηγώντας πάλι αλλά 70 χιλιόμετρα με ότι αυτό συνεπάγεται για την σωματική σου ακεραιότητα και την κόπωση τής νυχτερινής υπηρεσίας σού”!

Παπαδελλης Απόστολος. Μέλος Δ. Σ. Ε.ΑΣ.Υ. Ν.Λέσβου. Γραμματέας επιτροπής Διοικητικών θεμάτων τής Π. Ο. ΑΣ. Υ.