Μπορούν να εργαστούν οι απόστρατοι;|ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ*

Μπορούν οι Απόστρατοι στρατιωτικοί που θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν όχι μόνο επειδή αισθάνονται “ενεργοί”, αλλά κι επειδή έχουν πραγματική ανάγκη να το κάνουν;

image

Απόστρατοι στρατιωτικοί μας υπενθύμισαν με το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξαν για μια και μόνο αγγελία εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που δημοσιεύσαμε, πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν όχι μόνο επειδή αισθάνονται “ενεργοί”, αλλά κι επειδή έχουν πραγματική ανάγκη να το κάνουν;

Όχι χωρίς δυσμενείς συνέπειες όπως εξηγεί σε κείμενό του ο πολύτιμος σ΄ αυτές τις περιπτώσεις Γιάννης Αντωνιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΣΑΣ.

Γράφει:

Μετά μεγάλης μας εκπλήξεως και υπέρμετρης καθυστερήσεως, ενημερωθήκαμε πως, στο άρθρο 20 του νέου ασφαλιστικού, έτσι όπως ειναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής (και το οποίο έχει αλλάξει πολλές φορές έως σήμερα) προστέθηκε μια υποπαράγραφος στην 1η παραγραφο, που μνημονεύει παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο, προφανώς, με σκοπό να καταδείξει την εξαίρεση των συνταξιούχων που ηδη εργάζονται , αλλά:

image

-Το άρθρο 36 του ν.2676/99, που αναγράφεται δεν είναι το ορθον. Το άρθρο που αναφερεται στην εργασία των συνταξιούχων στο συγκεκριμένο νόμο, είναι το 63 (αναριθμητισμός;)

-Ο νομος 3863/2010 που αναγράφεται αφορά αποκλειστικά στους εργαζόμενους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

-Ο αντίστοιχος νόμος για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και κατ επέκταση και για τους αποστράτους, ειναι ο 3865/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4151/2013(άρθρο 4).

-Η επόμενη παράγραφος (7) του συγκεκριμένου άρθρου, προφανως επειδή παρέμεινε αναλλοίωτη, από την πρωτη της μορφή, δεν ξεδιαλύνει περισσότερο την ερμηνεία….
Παρακάτω η προγενέστερη μορφη των παραγράφων:

image

Ευελπιστούμε πως η αρμοδια Διεύθυνση τιου ΓΛΚ, που θα επιληφθεί του θέματος και θα εκδώσει την οικεία ερμηνευτική εγκύκλιο, θα λάβει σοβαρά υπόψιν της, τις ανωτέρω αιτιάσεις και θα προβεί στην ορθή ερμηνεία (σύμφωνα και με την οικεία αιτιολογική έκθεση καθώς και καταγραφή μέσω αυτης, των σωστών, κατευθυντηρίων οδηγιών.

Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

_____
*Militaire.gr