Μεταρρυθμίζεται ο τομέας της Εθνικής Ασφάλειας

Σε αναδιοργάνωση προχωράει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ με αφετηρία  τις Αστυνομικές Ακαδημίες μέχρι και τις Υπηρεσίες του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι αλλαγές στην ΕΛΑΣ βασίζονται στη μελέτη η οποία ξεκίνησε την ανοιξη 2020, ενώ η αναδιοργάνωση της Αστυνομικής Ακαδημίας βασίστηκε στις προτάσεις επιτροπής καθηγητών ΑΕΙ, από τις αρχές του 2020 για νέα Εκπαιδευτική Πολιτική.

Οι αλλαγές συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Επιτελικου Σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ ώστε να προκύψει μία αποτελεσματική αστυνομία σύγχρονη στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, με  εξωστρέφεια, συστηματικές συνεργασίες με την κοινωνια των πολιτών και τους θεσμούς του Κράτους . Με τη συνδρομή της τεχνολογίας και την υποστήριξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές:

Συστήνεται ενιαίος Επιτελικός Σχεδιασμός για την ασφάλεια και την αστυνόμευση. Εφαρμόζεται αξιοποίηση της έρευνας και των νέων τεχνολογιών σε κάθε Υπηρεσία, συστήνεται νέα Υπηρεσία καινοτομίας, ενώ οι Διοικήσεις λαμβάνουν σταθερή αξιολόγηση δράσεων και σχεδιασμό επιχειρήσεων.

Με την αποτύπωση των νέων μορφών βίας, συστήνεται νέα υπηρεσία Πρόληψης της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων, καθως και Υπηρεσία καταπολέμηση των διακρίσεων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σημαντικές αλλαγές εντοπίζονται και στη νέα Εκπαιδευτική Πολιτική, με ενίσχυση της αυτοτέλειας και της αναδιοργάνωσης της δομής και της λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας.  Καθιερώνεται Επιστημονικό Συμβουλιο και με έμφαση στην ποιότητα και στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης ακολουθεί αναβάθμιση στο Σπουδαστικό Πρόγραμμα και με εισαγωγή του θεσμού της Δια Βίου Μάθησης, με έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση.

Ενώ στην εξελικτική σχέση των υπηρετούντων συστήνονται νέα Σχολεία για Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριοφύλακες

Αλλαγές ωστόσο πρόκειται να εφαρμοστούν και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τη δημιουργία ενός νέου Οργανισμού ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενιαία πολιτική εσωτερικής ασφάλειας, συντονισμό στη διαχείριση κρίσεων, διεθνή διπλωματία και εξωστρέφεια.

Ο εξορθολογισμό των Δομών, περιλαμβάνει σε επίπεδο Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μείωση των 43 Διευθύνσεων σε 35 ενώ η Αστυνομική Ακαδημία, συγχωνεύεται απο 5 επιτελεία και 14 Τμήματα σε 1 Κεντρική Υπηρεσία.