Με Υπουργική απόφαση δίμηνη αναβολή για τις κρίσεις Αξιωματικών της Πυροσβεστικής.

Αναβάλλονται οι τακτικές κρίσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2015, με Υπουργική απόφαση του Νίκου Βούτση.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκου Βούτση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 (τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου 251) αναβάλλονται οι τακτικές κρίσεις Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, «δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, με την δημοσίευση των συναφών διοικητικών πράξεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης, που συστάθηκε με το υπ’ αριθμ. 24/27.1.2015 Προεδρικό Διάταγμα (Α΄ 20)».
Οι ετήσιες τακτικές κρίσεις του Πυροσβεστικού Σώματος βάση το οργανόγραμμα είχαν “καταληκτική ημερομηνία” την 20η Φεβρουαρίου. Με την αναβολή- δίμηνη παράταση που δόθηκε προσδιορίζονται χρονικά μέχρι τις 20 Απριλίου, καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής των Κρίσεων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport