“Με ένα μήνα πραγματικής υπηρεσίας θα εκπαιδεύσουν τους νέους που έλαβαν εκπαίδευση ενα μήνα”

Καταγγελία ένστολου αναγνώστη του NantiaReport.gr γις τους νέους που θα εκπαιδεύσουν .. νεότερους

“Οι νέοι υπαστυνομοι – με ένα μήνα πραγματικής υπηρεσίας στη ΔΙΑΣ – θα εκπαιδεύσουν τους νέους ΕΦ που έχουν συνολική διάρκεια εκπαίδευσης ένα μήνα !!! Βοήθεια μας !!!!”

NantiaReport.gr Υστερα απο σχετική διερεύνηση και ερώτηση στο Αρχηγείο της ΕΛΑΣ, λάβαμε επιβεβαίωση της καταγγελίας του ενστόλου, ωστόσο διευκρινίζεται ότι πρόκεται για νέους Αξιωματικόυς της ΕΛΑΣ, οι οποιοι μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, τοποθετήθηκαν σε μάχιμες Υπηρεσίες, έχουν την ικανότητα να εκπαιδεύσουν τους νεοεισερχόμενους Ειδικούς Φρουρούς, οι οποίοι έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση στις Σχολές της ΕΛΑΣ.