Κρίσεις ΠΣ: Περιφερειακός Διοικητής Ν. Αιγαίου, ο Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Κοτρίδης

Σε καθήκοντα Περιφερειακού Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει ο Αρχιπύραρχος του ΠΣ

Νέος Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει Αρχιπύραχος Παναγιώτης Κοτρίδης, μετά την αποχώρηση του Αρχιπύραχου Βασίλη Κοκμοτού.

Ο Αρχιπύραχος Παναγιώτης Κοτρίδης προήχθη πρόσφατα στο βαθμό του Αρχιπυράρχου. Έμπειρος Αξιωματικός του ΠΣ με μεγάλη εμπειρία σε υπηρεσιακό και επιχειρησιακό πεδίο.

Η προηγούμενη θέση που κατείχε ήταν η Διοίκηση στο Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, ενώ ως διοικητής είχε προηγηθεί η τοποθέτησή του στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στην Αττική.

Μεταξύ άλλων έχει υπηρετήσει ως διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, προϊστάμενος στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης του ΕΣΚΕ στην Αθήνα, διοικητής της 79ης σειράς Δόκιμων Πυροσβεστών και υποδιοικητής της 78ης σειρά Δόκιμων Πυροσβεστών.

Τα νέα καθήκοντα του Περιφερειακού Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να αναλάβει περί τα τέλη Ιανουαρίου.