Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ- Αστυνομικοί Διευθυντές “διατηρητέοι” και “κομμένοι”

Κρίσεις σε βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή της ΕΛΑΣ

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 24 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών :

Α. Προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις στο βαθμό του Ταξιάρχου, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

1. Ντόντης Ηλίας του Ζήση

2. Γατσουνιάς Δημήτριος του Αντωνίου

3. Σκλάβος Σπυρίδων του Δημητρίου

4. Σπανουδάκης Νικόλαος του Μάρκου

5. Κονδύλης Χρήστος του Βασιλείου

6. Μάλλιος Δημήτριος του Βασιλείου

7. Ελευθεράκης Γεώργιος του Νικολάου

8. Παπαπροδρόμου Γεώργιος του Κων/νου

9. Παπανικολάου Κωνσταντίνος του Ανδρέα

10. Μπασιούκας Αθανάσιος του Γεωργίου

11. Κυριακούλης Γεώργιος του Αναστασίου

12. Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου

13. Τσακίρης Θεολόγος του Βασιλείου

14. Παππάς Γεώργιος του Χρήστου

15. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου

16. Χαιρετάκης Στυλιανός του Γεωργίου

17. Βασιλείου Βασίλειος του Γρηγορίου

18. Λασπιάς Δήμος του Νικολάου

19. Δασκαλάκης Παύλος του Μιχαήλ

20. Καριανάκης Βασίλειος του Μιχαήλ

21. Ντουρουντούς Ελευθέριος του Ιωάννη

22. Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου

23. Κορκοντζέλου Αθανασία του Νικολάου

24. Λαδομένος Μιχαήλ του Νικολάου

25. Σκαρτσής Νικόλαος του Λεωνίδα

Β. Προάγεται, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών της Ελληνικής Αστυνομίας Τ σ ί ρ ο ς Σπυρίδων του Αναστασίου (ΑΓΜΣ.239610), στο βαθμό του Ταξιάρχου, κατόπιν άρσης του κωλύματος συνεπεία του οποίου ανεβλήθη η κρίση του για το έτος 2017, αναδρομικά από 23-1-2017, χρονολογία προαγωγής στο βαθμό αυτό του νεωτέρου τότε ομοιοβάθμου συναδέλφου του Κοτρωνιά Νικολάου του Παναγιώτη (ΑΓΜΣ.239400), προ του οποίου και εντάσσεται στην επετηρίδα των Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως :

1. Σταυρίδης Ανδρέας του Αντωνίου

2. Γάλλος Χρυσόστομος του Κωνσταντίνου

3. Τσάτσαρης Χαρίλαος του Δημητρίου

4. Κοκορόσκος Δημήτριος του Νικολάου

5. Γεωργοπάνος Σταύρος του Παναγιώτη

6. Καρβουνίδη Μαρία του Παναγιώτη

7. Τσιγαρίδας Χρήστος του Κωνσταντίνου

8. Μπουραντάς Ιωάννης του Χρήστου

9. Ιωαννίδης Απόστολος του Κωνσταντίνου

10. Δημητρόπουλος Περικλής του Ανδρέα

11. Λαζάρου Γεώργιος του Αλεξάνδρου

12. Φραγκιουδάκης Ζαχαρίας του Δημητρίου

– Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Δ. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας :

1. Γκαϊντατζής Κωνσταντίνος του Ανδρέα

2. Κυριόπουλος Στυλιανός του Γεωργίου

3. Ρούμελης Παναγιώτης του Χρήστου

4. Χρυσανθόπουλος Αριστείδης του Θεοδώρου

– Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Ε. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, Υπηρεσίας Γραφείου :

1. Νικήτας Ιωάννης του   Κωνσταντίνου

2. Κουτσούκης Δημήτριος  του   Στέργιου

– Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο Προεδρικό διάταγμα.

ΣΤ. Προάγεται, στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Π ο υ λ ο γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς Γεώργιος του Ιωάννη, ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα.

[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2018/01/PROAGOGES-APOSTRATEIES.pdf” title=”ΚΡΊΣΕΙΣ ΕΛΑΣ_ΑΔ_ΚΟΜΜΕΝΟΙ_ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΙ”]