ΚΟΝΙΤΣΑ- Γανναδιό/ Μόλιστα: Ιερόσυλοι σύλησαν Μονές.

Ιερόσυλοι, αφήρεσαν εικόνες και ιερατικά κειμήλια σε διαρρήξεις τις οποίες πραγματοποίησαν σε Ι.Μ στην Κόνιτσα.Την εικόνα του Παντοκράτορα αφάιρεσαν ιερόσυλοι από τον άμβωνα της εκκλησίας των Ταξιαρχών στο Γαναδιό Κόνιτσας, η οποία χρονολογείται από το 1885.

Στη Μόλιστα, οι ιερόσυλοι από την κεντρική εκκλησία του χωριού απεσπασαν κειμήλια. Τα διαδοχικά περιστατικά έχουνπροβληματίσει τις Αρχές, με τους ιδερόσυλους να έχουν διαρρήξει την ΙΜ Εισοδίων ης Θεοτόκοι, και πριν ένα περίπου μήνα, έχουντας και πάλι, κλέψει  κειμήλια.