Ηθική Αμοιβή Επαίνου… στην Καριν

Με αφορμή ένδειξη και ανευρευση κρυπτης με λαθρομετανάστης σε φορτηγακι και σε σφραγισμενη νταλικα, η Καριν και ο συνοδος της έλαβαν Ηθική Αμοιβή Επαίνου από την ΕΛ.ΑΣFB_IMG_1557242689675
FB_IMG_1557242694574

FB_IMG_1557242697985FB_IMG_1557242701836