Η γυναίκα στην σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία | ΑΠΟΨΗ*

Σήμερα, είναι πλέον γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό της εργασιακής δύναμης σε όλο τον κόσμο. Στα παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, όπως και στην Αστυνομία, τα τελευταία χρόνια το γυναικείο φύλο αυξάνει συνεχώς την παρουσία του.

Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος της ισότητας των δύο φύλων άλλαξαν σημαντικά την παρουσία που καταλαμβάνουν οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο.

Στην  Ελλάδα, το 1969, κατατάσσονται οι πρώτες 45 γυναίκες αστυφύλακες στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας  Πόλεων. Το 1971 προσλαμβάνονται, ως ειδικό προσωπικό, 25 γυναίκες στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής. Πέρασαν έκτοτε αρκετά χρόνια για την αλλαγή της νομοθεσίας σχετικά με την κατάταξη και εισαγωγή των γυναικών στο Αστυνομικό Σώμα. Το 1983 επετράπη η είσοδος γυναικών αστυνομικών στην Σχολή Αξιωματικών σε ποσοστό 10% επί των θέσεων που προκηρύσσονταν, ενώ από το 2003 οι γυναίκες εισέρχονται χωρίς ποσόστωση θέσεων και με τα ίδια κριτήρια για άνδρες και γυναίκες.

Οι γυναίκες σήμερα υπηρετούν σε όλες τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. τόσο σε επιτελικές όσο και σε μάχιμες. Κάποιες εξ’ αυτών ασκούν διοίκηση ενώ άλλες υπηρετούν σε κρίσιμα πόστα μεγάλης επικινδυνότητας. Παράλληλα, πολλές είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και πτυχιούχοι ξένων γλωσσών. Λαμβάνουν ίδια εκπαίδευση με τους άνδρες συναδέλφους τους και στέκονται ισότιμα και ισάξια δίπλα τους κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους υπηρεσιών και καθηκόντων.

Ωστόσο, καλούνται να εξισορροπήσουν και να συμφιλιώσουν τις ιδιαίτερες εργασιακές δυσκολίες του αστυνομικού επαγγέλματος με  τις οικογενειακές υποχρεώσεις, καθότι το θέμα της γυναικείας εργασίας επεκτείνεται και στον τομέα της οικογενείας. Εξαρτάται δηλαδή άμεσα από τις οικογενειακές δεσμεύσεις των γυναικών και συνεπάγεται μεταβολές στους οικογενειακούς ρόλους των δύο φύλων, στη γονιμότητα κλπ.

Αναμφισβήτητο γεγονός, λοιπόν, αποτελεί πλέον η συμβολή του γυναικείου φύλου στην εύρυθμη λειτουργία του Αστυνομικού Σώματος. Καθώς οι γυναίκες Αστυνομικοί παρέχουν Υπηρεσίες στους πολίτες ανταποκρινόμενες πλήρως στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, αποδεικνύοντας καθημερινά την ικανότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημαντικότητα και η χρησιμότητα της γυναικείας φύσης η οποία με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εμπλουτίζει τον τρόπο λειτουργίας του Αστυνομικού Σώματος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα αύξησης του αριθμού των απασχολούμενων στο Σώμα γυναικών. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή της Ελληνίδας στην κοινή μας προσπάθεια. Οι νέες κοπέλες, μπορούν να κάνουν μια λαμπρή σταδιοδρομία στην Ελληνική Αστυνομία. Μπορούν να κερδίσουν με την αξία τους την είσοδό τους στις αστυνομικές σχολές και στη συνέχεια την καταξίωσή τους φορώντας τη στολή του Έλληνα Αστυνομικού.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και για τα οποία δίνουμε αγώνες όλοι μαζί –άνδρες και γυναίκες- είναι ελάχιστα μπροστά στο παραγόμενο έργο αλλά και στην τιμή και τη χαρά που νιώθουμε όλες και όλοι όταν υπηρετούμε για το καλό της κοινωνίας και της πατρίδας μας.

Ευχαριστούμε την συνάδελφο Αστ/κα ΚΥΡΟΥ Μαρία που δέχτηκε να φωτογραφηθεί για τις ανάγκες του άρθρου.

_____

*easyda.gr- άρθρο της Ειδικής Οργανωτικής Γραμματέως της Ε.ΑΣ.Υ.Δ.Α. Σοφίας Συμεωνίδου