«Η Αστυνομία οφείλει να δώσει το μήνυμα ότι οι Ρομά αποτελούν ισότιμα μέλη με σεβασμό στα εθνοτικά τους χαρακτηριστικά»

Ανακοίνωση της “Δράσης Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου” αναφορικά με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “JUSTROM3”

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή του, «Μέλη της Δράσης Αστυνομικών συμμετείχαν ως Εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματιών του Νόμου του προγράμματος JUSTROM3. Στα πρότυπα και τη νομολογία του ΕΔΔΑ για το Ρατσισμό, Aντιτσιγγανισμό, Αστυνομικές Υπηρεσίες και Κοινότητες Ρομά. Με συμμετέχοντες Εισαγγελείς, Δικαστές, Αξιωματικούς ΕΛ.ΑΣ, Δικηγόρους. Μέσα από την εκπαίδευση έγινε ανάλυση στο νομικό πλαίσιο και τη λειτουργία της Αστυνομίας για τη πρόσβαση των Ρομά στη Δικαιοσύνη καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε θέσει ως Δράση Αστυνομικών.
Αναλύσαμε την Ελληνική Πραγματικότητα μετά από πολυετή εμπειρία στο πεδίο:
1. Υψηλή εγκληματικότητα από Ρομά, ιδιαίτερα σκληρή σε περιοχές με γκέτο Ρομά.
2. Κοινοτική/διαπολιτσμική Αστυνόμευση, αποτυχία εφαρμογής του θεσμού «Αστυνομικός της Γειτονιάς», αντιδράσεις στη πρόσληψη Ρομά ως Αστυνομικούς.
3. Υψηλός αριθμός καταγγελιών που οδηγούν σε πειθαρχικές και ποινικές καταδίκες των Αστυνομικών.
4. Έρευνες έχουν αποδείξει την κακομεταχείριση αστυνομικών σε Ρομά που περιλαμβάνουν ύβρεις, αυθαίρετους ελέγχους και προσαγωγές, άσκηση υπέρμετρης βίας κατά τη σύλληψη ή και κράτηση, αδιαφορία έρευνας καταγγελιών σε βάρος Ρομά.
5. Επίσης ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. με έρευνες έχει αποδείξει το υψηλό επίπεδο αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε βάρος Ρομά. Βέβαια η ίδια έρευνα μιλάει για πολύ μικρότερα ποσοστά σε σχέση με άλλους αστυνομικούς οργανισμούς.
Διαπιστώσαμε τα υπαρκτά προβλήματα μεταξύ Αστυνομίας και Ρομά. Παρά ταύτα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
Μέτρα βελτίωσης που θέσαμε:
1. Πολιτικές ενσωμάτωσης και υιοθέτηση πρακτικών ενάντια στις διακρίσεις.
2. Εγκαθίδρυση σταθερών δομών διαλόγου.
3. Διαπολιτισμική Αστυνόμευση – Αστυνομικοί σύνδεσμοι.
4. Διαμεσολάβηση
5. Προώθηση κουλτούρας ανεκτικότητας απέναντι στη διαφορετικότητα.
6. Βασική και συνεχής εκπαίδευση σε θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7. Είτε με την επιβολή, είτε με το μιμητισμό αναπαράγονται στερεότυπα εντός της Αστυνομίας.
8. Υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης από τον κάθε Πολίτη.
8. Εξασφάλιση ομολότητας του Αστυνομικού Έργου
9. Αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας Και μείωση της εγκληματικότητας.
Η Αστυνομία οφείλει πρώτη ως θεσμός να δώσει το μήνυμα σε όλη την κοινωνία ότι οι Ρομά αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας με σεβασμό στα εθνοτικά τους χαρακτηριστικά.
Είναι ζήτημα Δημοκρατίας εν τέλει.»