Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, θέτει τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις στα αιτήματα της ΕΛ.ΑΣ για απελάσεις λαθρομεταναστών… στο αρχείο

 

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μετά από ερώτημα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών μέσω του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις απέλασης αλλοδαπών σε εφαρμογή του άρθρου 74 του νέου Ποινικού Κώδικα που θέτει σε αναστολή τις απελάσεις, εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 2/2021 γνωμοδότηση, στην οποία αναφέρει ότι οι υποθέσεις αυτές πρέπει άμεσα να τεθούν στο αρχείο.

Το άρθρο 74 του νέου Ποινικού Κώδικα που ισχύει από 1.7.2019 καταργεί την απέλαση λαθρομεταναστών η οποία διατάσσεται με δικαστική απόφαση και παράλληλα καταργεί το μέτρο που επιβάλλεται ταυτόχρονα με την ίδια δικαστική απόφαση ως παρεπόμενη ποινή και απαγορεύει την επανείσοδο του αλλοδαπού λαθρομετανάστη στην Ελλάδα.

Στη γνωμοδότησή του ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου σημειώνει ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας με το άρθρο 2 καθιερώνει την αρχή της αναδρομικότητας του επιεικέστερου ποινικού νόμου, ο οποίος ίσχυσε από την τέλεση της πράξης έως το χρόνο της αμετάκλητης εκδίκασης της υπόθεσης και προσθέτει ότι «επιεικέστερος νόμος είναι εκείνος που περιέχει ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις», και «εφαρμόζεται η επιεικέστερη διάταξη, ακόμη και μεταξύ περισσοτέρων του ενός νόμου». Ο Ανώτατος Εισαγωγικός Λειτουργός επικαλείται την εισηγητική έκθεση του προπαρασκευαστικού Νομοσχεδίου του νέου Ποινικού Κώδικα, η οποία αναφέρει, «Σαφώς προκύπτει ότι η δικαστική απέλαση η οποία έχει επιβληθεί από το δικαστήριο, είτε ως μέτρο ασφαλείας είτε ως παρεπόμενη ποινή» ωστόσο αυτή, «δε μπορεί αυτή να εκτελεστεί» καθώς καταργήθηκε ρητά η πρόβλεψή της.

Επίσης επισημαίνεται ότι η παράνομη επάνοδος στην χώρα αλλοδαπού που είναι καταχωρημένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών εξακολουθεί να αποτελεί αξιόποινη πράξη κατά τις διατάξεις του νόμου 33896/2005.

Στο συμπέρασμα της γνωμοδότησή του ο Αντεισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αναφέρει, «Οι εισαγγελικοί λειτουργοί επιβάλλεται να προβούν σε ανάκληση των σχετικών με τη δικαστική απέλαση, παραγγελιών τους προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αστυνομίας και ακολούθως να αρχειοθετήσουν την υπόθεση, εκδίδοντας σχετική προς τούτο αιτιολογημένη πράξη».