ΓΛΚ: Ενέκρινε πιστώσεις για πρόσληψη 1.500 Συμβασιούχων Πυροσβεστών για 3 έτη.

Έγκριση για πίστωσης κονδυλιων, για την πρόσληψη 1.500 Συμβασιούχων Πυροσβεστών για 3 έτη με απόφαση η οποία κοινοποιήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

image

Η σχετική απόφαση

____
*spyth.blogspot.gr