Με..GDPR μπλοκάρει την ενημέρωση, με απόφαση του ΣτΕ!

Γενική και ειδική διαπίστευση από τα Δικαστήρια οφείλουν να φέρουν οι διαπιστευμενοι συντάκτε του Υπουργείού Δικαιοσύνης, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία δικογραφιών και υποθέσεων.

Όπως είχε αποκαλύψει το «Π», οι Δικαστικοί Συντάκτες είχαν ζητήσει τη συνδρομή των Συνδικαλιστικών Ενώσεων Τύπου, στο μείζον ζήτημα που είχε προκύψει από την εφαρμογή του κανονισμού στα ελληνικά δικαστήρια, καθώς είχε διακοπεί κάθε πρόσβαση σε αποφάσεις Δικαστηρίψν, και απαγορευόταν η δημοσιοποίηση ονομάτων των κατηγορουμένων ή των εναγομένων.

Το ΣτΕ με γνωμοδότηση του, εξέδωσε απόφαση για τη διαδικασία που οφείλουν να τηρούν οι Δημοσιογράφοι προκειμένου να έχουν σχετική  πρόσβαση. Ρητά, ωστόσο, ορίζεται σε αυτήν την απόφαση του ΣτΕ, ότι σε περίπτωση που έχει ζητηθεί η ανωνυμία από τους πρωταγωνιστές μιας δίκης, οι δημοσιογράφοι δεν θα λαμβάνούν σχετικά στοιχεία της δίκης.

Η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας περί της εφαρμογής του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για τους ανθρώπους του Τύπου δεν αίρει τα εμπόδια στη δημοσίευση και κατοχύρωση του ρόλου του Τύπου και των ΜΜΕ, αντιθέτως προσθέτει επιπλέον προσκόμματα για τους δημοσιογράφους.

Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να διαθέτουν τη γενική διαπίστευση μελών ΕΣΗΕΑ για το ΣτΕ με την υπογραφή της προέδρου, ενώ η πρόσβαση σε στοιχεία δικογραφιών θα επιτρέπεται μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή, θα αποστέλλονται καθημερινά στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους το ηλεκτρονικό αρχείο των καθημερινών υποθέσεων με όλα τα στοιχεία, εκτός από τα ονόματα των διαδίκων εφόσον έχει ζητηθεί η ανωνυμία. Σε περίπτωση που υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για μια υπόθεση, θα πρέπει να κατατίθεται επιπλέον αίτημα, το οποίο θα εξετάζεται από το δικαστήριο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση σε δικόγραφο του ένδικου μέσου και αυτό μόνο για ανάγνωση και όχι για αναπαραγωγή. Επίσης, οι δημοσιογράφοι υποχρεούνται στην τήρηση των όρων «εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας» προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση των παραπάνω όρων, το ΣτΕ θα ανακαλεί τη διαπίστευση των δημοσιογράφων.