ΓΑΔΑ: Ανακοίνωση για την καταγγελία κατάργησης του Α’ Κέντρου Επιχειρήσεων

]Σχετικά με αναφορές σε δημοσιεύματα για την ενσωμάτωση του Κέντρου διαβιβάσεων της ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών με το Α΄ Κέντρο της Άμεσης Δράσης Αττικής, διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή
προκρίθηκε – ως η πλέον ενδεδειγμένη επιχειρησιακά πρακτική – από ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε από έμπειρους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, οι όποιοι αξιολόγησαν και συνεκτίμησαν όλα τα συναφή δεδομένα.

Σημειώνεται ότι και τα άλλα δυο Κέντρα της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής και συγκεκριμένα των περιοχών Πειραιά – Δυτικής Αττικής (Β’ κέντρο) και Βορειοανατολικής – Νοτιοανατολικής Αττικής (Ε΄ κέντρο), λειτουργούν ενοποιημένα.

Με τα ενοποιημένα Κέντρα επιτυγχάνεται :

ενιαία, συντονισμένη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων περιπολιών στην περιοχή του Α’ Κέντρου κατά τη διαχείριση των περιστατικών,
καλύτερη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των δυνάμεων, η οποία βελτιστοποιείται με τη συνακρόαση όλων των δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εξασφαλίζοντας ενιαία κατεύθυνση και συντονισμό στην αντιμετώπιση των περιστατικών,
ομοιογενής διαχείριση των πληροφοριών και των εντολών,
εξορθολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων και
αναβαθμισμένο επίπεδο αστυνομικής παρουσίας και δράσης.

Με βάση τα παραπάνω οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται περί «υποβάθμισης της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών» όχι μόνο δεν ευσταθούν άλλα αντιστρατεύονται τη βέλτιστη επιχειρησιακή πρακτική που προωθείται με την ενσωμάτωση του Κέντρου, για την αναβάθμιση της επιχειρησιακής της ανταπόκρισης.