ΓΑΔ.ΘΣΝ: Ο Φώτης Δομζαρίδης τοποθετήθηκε στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση

Τα ηνία της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει ο υποστράτηγος Φώτης Δομζαρίδης που τοποθετήθηκε στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων ταξιαρχών τη Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος χθες το βράδυ.

Ο προκάτοχος του, υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβάκης, κρίθηκε ευδοκίμως τερματίσας τη θητεία του και προήχθη τιμητικά στο βαθμό του Αντιστρατήγου.

Ο προκάτοχος του κ. Δομζαρίδη ήταν ο υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβάκης ο οποίος κρίθηκε ευδοκίμως τερματίσας τη θητεία του και προήχθη τιμητικά στο βαθμό του Αντιστρατήγου καθώς θα αποστρατευθεί.

Ο νυν διευθυντής διετέλεσε βοηθός του κ. Μπαντουβάκη στα καθήκοντά του.

____________

* voria.gr