Φ.Ε.Κ. για την αύξηση νυχτερινών ωρών της ΕΛ.ΑΣ

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. η Κ.Υ.Α. που αφορά την αύξηση νυχτερινών ωρών για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, το έτος 2019.