«Ευελπιστούμε το σχέδιο της Επιτροπής να ικανοποιεί πλήρως τα αιτήματα Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ, με την Αστυνομία να αλλάζει»

Ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης, «Police Action – Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» αναφορικά με την πρωτοβουλία Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+

Όπως σημειώνεται, «Η Δράση Αστυνομικών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου χαιρετίζει τη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για σύσταση επιτροπής, με σκοπό τη σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+.
Στόχος της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα καθορίζει οριζόντια τη στρατηγική, τους στόχους και τις δράσεις Υπουργείων και αρμόδιων φορέων για τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση πολιτικών για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, κυρίως στην περίοδο 2021-2023.
Η Εθνική Στρατηγική εντάσσεται στο όραμα για μια ασφαλή, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς Ελλάδα όπου όλα τα άτομα ενθαρρύνονται να ζήσουν τη ζωή που επιθυμούν, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ή την ταυτότητα, την έκφραση ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Στόχος είναι η συμπερίληψη, η προστασία των δικαιωμάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων έτσι ώστε να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή της χώρας μας.
Πρόεδρος της Επιτροπής τέθηκε ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Λίνος Αλέξανδρος Σισιλιάνος. Στην επιτροπή μετέχουν ακόμα δύο ακαδημαϊκοί, τρεις από την κοινωνία των πολιτών και δύο μέλη της κυβέρνησης.

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα:
– Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
– Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ

Από την κοινωνία των πολιτών:
– Μαρίνα Γαλανού, Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)
– Απόστολος Καραμπαΐρης, Εκπρόσωπος του Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης
– Στέλλα Μπελιά, Πρόεδρος Οικογενειών «Ουράνιο Τόξο»

Από την Κυβέρνηση:
– Πάνος Αλεξανδρής, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
– Αλέξης Πατέλης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού

Στην Επιτροπή θα συμμετέχει κατά περίπτωση ως εξωτερικός συμβουλος και ο κ. Silvan Agius, συνεργάτης της Επιτρόπου Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, καλούνται φορείς και πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εδώ)  με στόχο η επιτροπή να καταθέσει τα πορίσματά της στον Πρωθυπουργό με ένα προκαταρκτικό σχέδιο δράσης πριν το καλοκαίρι.
Η Δράση Αστυνομικών, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΛΟΑΤΚΙ Αστυνομικών με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις πολιτικές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την προάσπισή τους από το Ρατσισμό και τις Διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς επίσης και της συνεργασίας της με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εκπαίδευση Αστυνομικών σε όλη την Ευρώπη σε θέματα Εγκληματών Μίσους εναντίον ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, θα υποβάλει τις προτάσεις της στην επιτροπή στηρίζοντας έτσι έμπρακτα την πρωτοβουλία αυτή και ως εκ τούτου το έργο της επιτροπής που απαρτίζεται από εξαιρετικά μέλη εγνωσμένου κύρους, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Ευελπιστούμε ως οργάνωση το σχέδιο δράσης της Επιτροπής να ικανοποιεί πλήρως τα αιτήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας με αποτέλεσμα την επίτευξη της Ισότητας όλων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην Ελλάδα, με την Αστυνομία να αλλάζει και να αποτελεί θεματοφύλακα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων που τα προασπίζει από το Ρατσισμό και τις Διακρίσεις».