Επιστολή στον Αρχηγό του ΠΣ για τις υπερωρίες των συμβασιούχων

Επιστολή στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος απέστειλε το Πανελλήνιο Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών με αφορμή τις υπερωρίες.

Πυροσβέστες
Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Με την εφαρμογή τους συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στους Συμβασιούχους παρατηρείται το φαινόμενο ενώ υπάρχει στάδιο είτε για συμβάν είτε επιφυλακή ακόμα, οι Διοικήσεις να σχολάνε το προσωπικό στις 10:00 η ώρα το βράδυ γιατί κανονικά πρέπει να μείνει προσωπικό στα γραφεία το βράδυ να υπάρχει και υπάλληλος στην υπηρεσία να περάσει τις επιπλέον ώρες και τα εκτός έδρας στο σύστημα την ίδια στιγμή.
Αν δεν το κάνει η Διοίκηση την ίδια ώρα και περαστεί στο σύστημα τα εκτός έδρας η οι υπερωρίες την επόμενο πρωινό για το προηγούμενο βράδυ υπάρχει ο κίνδυνος η Διοίκηση να είναι ακάλυπτη σε περίπτωση ατυχήματος, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται να χρησιμοποιείται το συμβασιούχο προσωπικό αυτό που έχει και περισσότερη ανάγκη να εργαστεί από το υπόλοιπο προσωπικό αφού εργάζονται λιγότερο χρονικό διάστημα και με μικρότερες αποδοχές.
Δεδομένου του ότι φέτος και μέχρι τις 30/09/2016 η διανυκτέρευση είναι 80 ευρώ, εντείνει το πρόβλημα. Παρακαλούμε κ Αρχηγέ για την άμεση διευθέτηση του θέματος.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έγκαιρα:
1) Ποιες οι ενέργειες των Υπηρεσιών να ξεπεραστούν τα προβλήματα που σας αναφέρουμε;
2) Πόσα χρήματα έχουν προβλεφθεί φέτος για Π.Π.Υ. και συμβασιούχους, νυχτερινά, εκτός
έδρας, υπερωρίες;
3) Οι πιστώσεις φέτος είναι στον ίδιο κωδικό Π.Π.Υ., συμβασιούχοι και μόνιμο προσωπικό;
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες και η απάντησή σας να
σταλθεί στο e-mail του Σωματείου μας για συντομία χρόνου.

Με τιμή

για το Δ.Σ. του Σωματείου