Η επιφυλακή για το Σεισμό.. ανέβαλε τις κρίσεις των Στρατηγών

Λόγω επιφυλακής του Κρατικού Μηχανισμού για το Σεισμό.. αναβολή έλαβαν οι κρίσεις των Στρατηγών
Με την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ η διαδικασία για τους Ανώτατους και Ανώτερους στην επετηρίδα  ηταν σε διαδικασία έναρξης.. ωστόσο η 48ώαρη επιφυλακή του Κρατικού Μηχανισμού ανέβαλε τη διαδικασία.

Παρατείνοντας την αγωνία όσων κατέχουν υψηλές θέσεις στην επετηρίδα, οι έκτακτες κρίσεις αναβλήθηκαν μετά την 22α Ιουλίου και την Ψήφο Εμπιστοσύνης στη Βουλή.