«Επαναπατρισμός» για ακόμα 51 αποσπασμένους στις οργανικές τους- μάχιμες Υπηρεσίες

Με νεότερο σήμα του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ σε οργανικές θέσεις επιστρέφει ένστολο προσωπικό.

Με διακοπή των αποσπάσεων επιπλέον 51ας Αστυνομικοί «επαναπατρίζονται» στις οργανικές τους θέσεις, από τις Υπηρεσίες στις οποίες έιχαν διατεθεί.

ΕΛΑΣ_ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΛΑΣ_ΣΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1