“Με εντολή Αρχηγού .. 60Αστυνομικοί καθημερινά καλούνται να κάνουν έως και πλεον 20 χλμ ημερησίως για να πάνε στην Υπηρεσία τους”

Απόφαση να μεταφερθεί ο όρχος της Άμεσης Δράσης στο Στρατόπεδο Σακέτα, προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στα πληρώματα που καθημερινά καλούνται να κάνουν επιπλέον χιλιόμετρα.

Η έδρα των οχημάτων της Άμεσης Δράσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού,  σε χώρο που έχει πλέον περιέλθει στην Ελληνικό ΑΕ. Αν και Εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία νομική διαδικασία προς την ΕΛ.ΑΣ, με εντολή της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ οι Αστυνομικοί της Υπηρεσίας ενημερώθηκαν για τη μεταφορά του ορχου των τεχνικών της μέσων (περιπολικά και δίκυκλα), από το Ελληνικό και μεταστέγασή του, στο Στρατόπεδο Σακετα.

Όπως επισημαίνουν οι υπηρετούντες, “..αυτη η απόφαση της ηγεσίας εχει αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται περίπου 60 αστυνομικοί που καλούνται να κάνουν έως και 20 χλμ ημερησίως παραπάνω για να πάνε στη δουλειά τους.  Η επιλογή αυτή της ηγεσίας μας ερχεται χωρίς οποιαδήποτε ενέργεια από την ελληνικό α.ε για έξωση μας από το χώρο, χωρίς καμία λογική αιτιολόγηση με δικές μας δαπάνες  από το ήδη περιορισμένο εισόδημα μας”, αναφέρει Αστυνομικός-αναγνώστης του Nantiareport.gr,  .