Εν.Πτυχιούχων Αξ/κων ΠΣ: “Συγχαίρει τους επιτυχόντες στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας”

“..Ζητήματα στέγασης, προγραμματισμού και οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών καθώς και ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει να έχουν ήδη διευθετηθεί, προκειμένου η εισαγωγή μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων να μην καταλήξει σε φιάσκο κατά την υλοποίησή της”..

wp-1468938301873.jpg

Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος συγχαίρει τους επιτυχόντες στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων και τους καλωσορίζει στην πυροσβεστική οικογένεια.

Η πρόσφατη ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέταξε τις νεοεισαχθείσες στο μηχανογραφικό δελτίο Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος μεταξύ των πρώτων, γεγονός που καταρχήν καταδεικνύει ότι η υλοποίηση του επί χρόνια αιτήματος για εισαγωγή στον πυροσβεστικό οργανισμό μέσω ενός διαφανούς και αδιάβλητου συστήματος, όπως αυτό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αποδεικνύεται επιτυχημένο, δεδομένου του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που προσέλκυσε μεταξύ των υποψηφίων.

Την ίδια στιγμή, η εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σπουδαστών υψηλών προσόντων και δυνατοτήτων καλλιεργεί, αφενός, τη βεβαιότητα ότι το νεοκατατασσόμενο προσωπικό θα διαθέτει το αναγκαίο πνευματικό υπόβαθρο, ώστε να διαχειριστεί με επιτυχία τις συνεχώς αυξανόμενες και εξελισσόμενες προκλήσεις του πυροσβεστικού επαγγέλματος αλλά αφετέρου δημιουργεί υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις στην Πυροσβεστική Ακαδημία, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στην προσμονή και στον μόχθο των επιτυχόντων.

Επίσης, εκκρεμεί η συμπλήρωση των σπουδαστών της Σχολής Ανθυποπυραγών με αυτούς που θα εισαχθούν με κατατακτήριες εξετάσεις, πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ως Δοκίμων Ανθυποπυραγών, οι οποίοι θα καλύψουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών και έχουν εγκριθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για την πρόσληψη αυτών.

Ζητήματα στέγασης, προγραμματισμού και οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών καθώς και ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει να έχουν ήδη διευθετηθεί, προκειμένου η εισαγωγή μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων να μην καταλήξει σε φιάσκο κατά την υλοποίησή της.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον.