ΕΝ.ΑΣ.Υ.Πειραιά: “Στην εποχή της επικοινωνίας, αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε”

..”- Το Κέντρο λαμβάνει;;; Δεχόμαστε πυρά! – Ουδέν ελήφθη- επαναλάβετε!
Στην Ελλάδα της επικοινωνίας αδύνατο λέμε και για  αυτό”..  Ανακοίνωση της ΈνωσηςΑστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, για το σύστημα επικοινωνίας της ΕΛΑΣ.
ΕΝ_ΑΣ_Υ_Πειραιά_Tetra