ΕΛΑΣ: Τοποθετήσεις Αστυνομικών Διευθυντών

Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών

received_2388792427834233received_2640122372881144

received_624641394606290