ΕΛΑΣ: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις προσλήψεις Ειδικών Φρουρών για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Σε εξέλιξη η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Υρουροί καθορίζεται σε τετρακόσιους (400), με δυνατότητα πρόσληψης επιπλάον εξακοσήων (600) από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παραστεί ανάγκη εντός εννάα (9) μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και την ώρα 15.00. Διαβάστε στο παρακάτω ενεργό σύνδεσμο την προκήρυξη.

Αναλυτικά η προκήρυξη (Προκήρυξη για την ΟΠΠΙ- Ειδικοί Φρουροί2021)