ΕΛΑΣ: Η εγκληματικότητα το 2020 στην επικράτεια με στατιστική απεικόνιση (πίνακες)

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, με δημοσιοποίηση για τα στατιστικά, απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους 2020, σχετικά με το περιβάλλον ασφάλειας της χώρας, και τη συνολική αστυνομική ανταπόκριση

Τα στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα κατά το έτος 2020 (εδώ) όπως αποτυπώνεται στο αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα Police On Line, δημοσιοποίησε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ στην επίσημη ιστοσελίδα που διατηρεί. Στη στατιστική απεικόνιση έχει γίνει κατηγοριοποίηση σε τέσσερις υποκατηγορίες- Εγκληματολογική Στατιστική, Αστυνομική Στατιστική, Στατιστική Τροχαίας και Στατιστική Αστυϊατρικών κλπ επιθεωρήσεων και Αγορανομικών ελέγχων.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, «Εφεξής τα στοιχεία ακολουθούν τα πρότυπα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αυτή η διαδικασία τυποποίησης εναρμονίζει τα στοιχεία με τα αντίστοιχα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυξάνει, κατά τον τρόπο αυτό, τη δυνατότητα συγκρίσεων. Λόγω της εναρμόνισης μπορεί να υπάρχουν όχι σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα δημοσιευμένα στοιχεία, καθώς αλλάζει ο τρόπος κατηγοριοποίησης. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί και για τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία των ετών 2019, 2018 και 2017.  Ζητούμε συγνώμη για την καθυστέρηση δημοσιοποίησης, που προκλήθηκε από την ανωτέρω διαδικασία» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.