ΕΛ.ΑΣ: Σε αντίστροφη μέτρηση χρόνου για τις Κρίσεις Ανώτερων και Ανώτατων Αξιωματικών

Συγκροτήθηκαν τα συμβούλια Κρίσεων για το 2020 με τους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ να υπολογίζουν το χρόνο για τη νέα δομή της Διοίκησης μεταξύ των Αξιωματικών του Σώματος

Με τη διαδικασία της εκλογής Πρόεδρου της Δημοκρατίας να πιέζεις τους χρόνους για τις προκαθορισμένες Κρίσεις στην ηγεσία και τη Διοίκηση μεταξύ Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, συγκροτήθηκαν (8/01 τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων για το 2020.

Αν και η παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει “περιορίσει” τους διαδρομιστές ενστόλους ή τουλάχιστον δεν παρατηρείται τόσο έντονη “κινητικότητα” – προς το παρόν- εκτιμάται ότι οι Αντιστράτηγοι θα ορίσουν και τις αποστρατείες και προαγωγές στους Υποστρατήγους κατάσταση που θα ορίσει το “βαθος” και τις “τομές” στις αλλαγές του χάρτη επετηρίδας και στις δομές Διοίκησης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ στις επικείμενες Κρίσεις της ΕΛ.ΑΣ .