ΕΛ.ΑΣ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ψυχολόγων και ιατρών ειδικοτήτων

Για τη στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων στις έδρες των Αστυνομικών Υπηρεσιών, εκδόθηκε προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία ψυχολόγων και ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων

Σε κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς επίσης των οικογενειών τους, από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ εκδόθηκε προκήρυξη* για την πρόσληψη υγειονομικών, οι οποίοι θα στελεχώσουν, μεταξύ άλλων, και τα Περιφερειακά ιατρεία, που συστάθηκαν πρόσφατα στις έδρες δεκατριών Αστυνομικών Υπηρεσιών μεγάλων πόλεων της Χώρας. Ο διαγωνισμός, αφορά την πρόσληψη εξήντα ιδιωτών, ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού και συγκεκριμένα τριάντα ψυχολόγους, δεκαπέντε ψυχιάτρους, δεκατρείς παθολόγους και δύο πνευμονολόγους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες όπου διαμένουν, και να υποβάλουν την αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 24-11-2021 μέχρι και την 15:00 ώρα της 23-12-2021.

* Δείτε την προκήρυξη (εδώ)