ΕΛ.ΑΣ: Οι 1500 Ειδικοί Φρουροί (Πίνακας)

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ πρόκρισης των 1500 που κρίθηκαν ικανοί/ες για πρόσληψης Ειδικών Φρουρών
Κατόπιν της δημοσίευσης του πίνακα υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, επισημαίνεται ότι σ΄ αυτόν περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά φθίνουσα σειρά μορίων ανά κατηγορία. Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται (εδώ).
[pdf-embedder url=”http://www.nantiareport.gr/wp-content/uploads/2019/10/13102019pinakaseidfrouron.pdf”]