Έκκληση για αιμοπετάλια για τραυματία Πυροσβέστη στη φωτιά στο Ζευγολατιό

Έκκληση για αιμοπετάλια για Πυροσβέστη ο οποίος τραυματίστηκε στη φωτιά στο Ζευγολατιό.

Ο Πυροσβέστης ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ νοσηλεύεται στο  251 Γ.Ν.Α. και η αιμοληψία αιμοδοτών για τον ασθενή γίνεται αποκλειστικά στο Νοσοκομείο νοσηλείας (μόνο στο 251 ΓΝΑ)

ΠΥ_ΤΡΑΥΜΑ_251ΓΝΑ_ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ