Εκδόθηκαν οι πίνακες με τις θέσεις τακτικών μεταθέσεων έτους 2023

Με ενημέρωση της ΠΟΑΣΥ προς όλες τις Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις των ένστολων σε ενημέρωση των μελών τους

Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τις θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2023 προς ενημέρωση των ενστολων που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση.