Έκδοση ταυτότητας: Εϕαρμογή του νέου συστήματος.

Σε λίγα λεπτά, έκδοση Δελτίου Ταυτότητας (07/10) με την καθολική εϕαρμογή του νέου συστήματος, μετά από την πιλοτική εϕαρμογή σε 24 Αστυνομικές Υπηρεσίες, σε όλη την επικράτεια.

image

Σύμφωνα με επισημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, “πρόκειται για την πρώτη υπηρεσία «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών- των Αστυνομικών Τμημάτων με τα δημοτολόγια), που υλοποιούν το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών”.
Πλέον κάθε πολίτης θα μπορεί με δύο ϕωτογραϕίες κι ένα μάρτυρα(όπως ίσχυε μέχρι σημερα) χωρίς γραφειοκρατικές αιτήσεις και προσκόμιση πιστοποιητικού γεννήσεως(όπως προέβλεπε η διαδικασία, μέχρι σημερα) στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, να λαμβάνει άμεσα το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας.
Το νέο σύστημα το οποιο εφαρμόζεται, είναι πιο γρήγορο και πιο απλό, για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση της γραϕειοκρατίας και στη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, παρέχοντας την ίδια στιγμή σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Σε κοινή Συνέντευξη Τύπου (10/09), ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης ειχαν αναφερθει στα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος:
· Ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
· Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και ενέργειας από τις εκτυπώσεις. Πρόκειται για τα σχετικά έγγραϕα (αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό αποστολής μέσω ϕαξ, κ.λπ.) που απαιτούνταν για καθεμιά από τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται κάθε χρόνο. Το συνολικό κόστος εκτύπωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανούνταν ετησίως από την Ελληνική Αστυνομία προς το Τυπογραϕείο της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρχεται σε 128.000 Ευρώ.
· Εξοικονόμηση σε ανθρώπινους πόρους με την απελευθέρωση ετησίως περίπου 150.000 ανθρωποωρών εργασίας δημοτικών  και αστυνομικών υπαλλήλων.

Η νεα διαδικασία
Οπως προβλεπεται, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής(Τμήμα έκδοσης Ταυτοτητων), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροϕοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), στα στοιχεία του πολιτη, θα εντοπίζει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια).
Αυτόματα υποβάλλεται από τον υπάλληλο της Αστυνομικής υπηρεσίας, η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ.
Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο πολίτης απαντά εγγράϕως και υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση. Στη συνέχεια ο  υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εϕαρμογή τις σχετικές απαντήσεις, εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη ϕωτογραϕία και απο κοινου με το μάρτυρα, ο πολίτης στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, υπογράφουν. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον νόμιμο κάτοχο.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport