ΕΚΑ ΘΣΝ: “Νόμιμη προστασία των μητέρων Αστυνομικών άδικες μεταθέσεις”

Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης γνωστοποιεί την κάτωθι τεκμηριωμένη πρόταση για την προστασία όλων των γυναικών συναδέλφων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, δυστυχώς, κατά τις Τακτικές Μεταθέσεις του 2016 στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, είχαμε περιστατικό κατά το οποίο, συναδέλφισσα η οποία είχε αποκτήσει το τεκνό της κατά τον μήνα Ιούλιο 2016, εντός του ίδιου μήνα στα τέλη του που συνεδρίασε το Συμβούλιο Μεταθέσεων της ΓΑΔΘ, εξέδωσε τη μετάθεσή της με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και χωρίς να την επιθυμεί σε άλλη Διεύθυνση. Αξίζει να προσθέσουμε ότι κατά την εξέταση της προσφυγής ακύρωσης της μετάθεσής της η συνάδελφος δεν δικαιώθηκε. Για όλα αυτά το ΕΚΑ Θεσσαλονίκης ενημερώνει το Ανώτατο συνδικαλιστικό μας όργανο, την Ομοσπονδία για την προώθηση της πρότασης για τη διασφάλιση των γυναικών Αστυνομικών που γίνονται μητέρες.

Ακολουθεί η εξειδικευμένη πρόταση της Αντιπροσώπου μας στην ΠΟΑΣΥ Ελένης ΛΑΜΑΡΗ, Μέλους του ΕΚΑ Θεσσαλονίκης:

Προς Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με αρ.16 Ν.3896/10,αρ.15 της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Ευρωπαικής Ένωσης κάθε εργαζόμενη μητέρα που έχει λάβει την εκάστοτε ισχύουσα άδεια, δικαιούται μετά τη λήξη των αδειών αυτών να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναμη θέση με όχι λιγότερο ευνοϊκούς επαγγελματικούς όρους και συνθήκες και να επωφεληθεί απο οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας,την οποία εδικαιούτο κατα την απουσία της. Με αφορμή πρόσφατη μετάθεση σε μητέρα αστυνομικό η οποία διένυε την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια κυήσεως-λοχείας, καθώς και άλλα παρόμοια περιστατικά τα οποία περιήλθαν σε γνώση μου,θα παρακαλούσα για την περαιτέρω διερεύνηση ως προς την ερμηνεία διατάξεων του παραπάνω νόμου και την εφαρμογή αυτού για τις γυναίκες αστυνομικούς υπαλλήλους.

Θεσσαλονίκη 28 Ιανουαρίου 2017

Με τιμή,

Εκα_ΘΣΝ
Ελένη ΛΑΜΑΡΗ Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Μέλος Ε.Κ.Α. Θεσσαλονίκης