ΕΚΑ: Ενημέρωση (νέα) για τις εισφορές στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

Ενημέρωση προς όλες τις Υπηρεσίες από την Διαχείριση Χρηματικού, σχετικά με τις εισφορές Αστυνομικών στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

Ως Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης, σας έχουμε ενημερώσει για τις κρατήσεις του ΤΠΔΥ (4%) από το οποίο δεν επιτρέπεται η αποχώρησή μας τα παρακάτω:

Επειδή πολλοί συνάδελφοι, καταταγέντες μετά το 1993, που είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.) και έχουν ασφαλιστεί παράλληλα και στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) βάσει του άρθρου 27 παράγραφο 14 του Νόμου 2676/1999, όσον αφορά τον κλάδο πρόνοιας, δηλαδή την έξτρα παροχή -δεύτερο- εφάπαξ, μας θέτουν πολλά ερωτηματικά και παράπονα για το υψηλό ποσό των μηνιαίων κρατήσεων, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Το έτος 1999, με τον τότε ασφαλιστικό νόμο (άρθρο 27 του Ν. 2676/1999), όλοι οι αστυνομικοί που ανήκαν στα πρώην Ταμεία Χωροφυλακής -ενώ οι συνάδελφοι της πρώην Αστυνομίας Πόλεων ήταν ασφαλισμενοι σ’ αυτό το Ταμείο-, τους δόθηκε η δυνατότητα προαιρετικά, με έγγραφη αίτησή τους, μέσω της υπηρεσίας, που υποβλήθηκε στο Ταμείο, η οποία όμως, δυστυχώς, δεν ανακαλείται, ώστε να ενταχθούν ή όχι σε αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι οι κρατήσεις είναι 4% για κάθε μήνα επί των ακαθάριστων αποδοχών του κάθε υπαλλήλου, ενώ βέβαια με πολλά νομοθετήματα τα τελευταία 5 έτη του Μνημονίου, έχει μειωθεί αρκετά το ποσό των εφάπαξ που χορηγεί το Ταμείο ΤΠΔΥ, σε ποσοστό περίπου 45%, δυστυχώς.

Για όλα τα ανωτέρω και εξαιτίας της κρίσης και των υπέρογκων μειώσεων των μισθών μας, πολλές εκ των οποίων κρίθηκαν αντισυνταγματικές βάσει των αποφάσεων ΣτΕ, κρίνεται αναγκαία η νομοθέτηση νέων διατάξεων που να δίνουν νέες δυνατότητες στους ασφαλισμένους αστυνομικούς.

Ειδικότερα, ως συνδικαλιστικός οργανισμός, το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκης και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και συμφέροντα των συναδέλφων προτείνουμε:

Να δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους αστυνομικούς που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ να αναθεωρήσουν και να ανακαλέσουν την αρχική τους δήλωση με την οποία εντάχθηκαν στο Ταμείο εφόσον το επιθυμούν, και να σταματήσει έτσι η ασφάλισή τους στο ΤΠΔΥ καθώς και οι κρατήσεις τους (4% επί των ακαθαρίστων αποδοχών). Τα χρηματικά ποσά των κρατήσεών τους θα μετατραπούν σε εφάπαξ παροχή που θα τους παραχωρηθεί όταν συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να πάρουν μειωμένο δεύτερο εφάπαξ, ανάλογα με τα έτη που ήταν ασφαλισμένοι).

Ζητάμε άμεσα από την Κυβέρνηση να τροποποιήσει την εν λόγω διάταξη, διότι η σημερινή πραγματικότητα και η κοινωνία των αστυνομικών μας δείχνει, ότι πολλοί συνάδελφοι επιθυμούν τη διακοπή της ασφάλισής τους στο ΤΠΔΥ (το οποίο αξίζει να αναφερθεί ότι βρίσκεται σε ενσωμάτωσης με άλλο Ταμείο του και Ταμεία), λόγω των πολλών κρατήσεων σε συνδυασμό με τα μικρά ποσά εφάπαξ που αυτό χορηγεί, αλλα και τη γενικότερη αβεβαιότητα που διέπει τον κλάδο ασφάλισης. Ας μειωθούν τουλάχιστον οι μεγάλες κρατήσεις μας, ώστε να έχουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση.

__________________

* Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών (ΕΚΑ) Θεσσαλονίκηςl