Εγκύκλιος ΣΚ.Ο.Ε για τα παράβολα του 2017- Ασφυκτιούν τα Σωματεία και οι σκοπευτές.

Με εγκύκλιο της η ΣΚ.Ο.Ε ανακοίνωσε το ύψος των παραβόλων που θα ισχύει από 01/01/2017.

Παρ’ όλες τις εκκλήσεις σωματείων για μείωση των παραβόλων, η ΣΚ.Ο.Ε (2016-2/03-11-2016) εμμένει σε αυτά όπως καθορίστηκαν για το 2016 με την εγκύκλιο (2015-3/26-11-2015).

Λόγω της οικονομικής κρίσης, η ΣΚ.Ο.Ε προσπαθεί να καλύψει τα τρέχοντα έξοδα της και να επιβιώσει οικονομικά, μεταφέροντας όμως το βάρος στα σωματεία και στους σκοπευτές. Έτσι, το τίμημα καλούνται να πληρώσουν οι τελευταίοι αφού ενδεικτικά σε σχέση με το 2015 ένα σωματείο για το 2017 θα πρέπει να πληρώσει ακριβώς τη διπλάσια συνδρομή (100 Ευρώ) για να μπορεί να διοργανώσει αγώνες.

Η αύξηση των παραβόλων αποστολής αποτελεσμάτων προς τη ΣΚ.Ο.Ε για κάθε συμμετοχή, αυτόματα αναγκάζει και τα σωματεία να αυξήσουν το παράβολο συμμετοχής στους αγώνες τους, άρα το τελικό βάρος το επωμίζεται ο σκοπευτής.

Επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα με τη διακύμανση των σημαντικότερων παραβόλων για το 2015, 2016 και 2017.

pinakas-paravola-skoe

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της ΣΚ.Ο.Ε από τα παράβολα για το 2016 αυξήθηκαν σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια, αφού η ομοσπονδία αξιώνει παράβολα πλέον και για τα αγωνίσματα του πήλινου στόχου. Από το 2016 και μετά κάθε συμμετοχή σκοπευτή στον πήλινο στόχο για να καταχωρηθεί στα αρχεία της ομοσπονδίας θα πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο 5 Ευρώ. Για το αγώνισμα του Compak Sporting είναι υψηλότερο το τίμημα αφού για αγώνες 50, 100 και 200 δίσκων η κάθε συμμετοχή απαιτεί παράβολο 7, 10 και 12 Ευρώ αντιστοίχως!

Δεδομένου αυτών των συνθηκών ευκόλως μπορεί να συμπεράνει κάποιος ότι τα γενικότερα έσοδα της ΣΚ.Ο.Ε από τα παράβολα σε σύγκριση με τα παλαιότερα χρόνια είναι σαφώς αυξημένα. Δεδομένου των περικοπών στις επιχορηγήσεις από την Γ.Γ.Α, η ΣΚ.Ο.Ε αποσκοπεί να καλύψει τη διαφορά με την αισθητή αύξηση των παραβόλων, μεταφέροντας το βάρος σε σωματεία και αθλητές και αποκλείοντας κάθε ελπίδα για ανάπτυξη των αγωνισμάτων στα επόμενα χρόνια.

Η σχετική εγκύκλιος της ΣΚ.Ο.Ε: geniki-egyklios-no-2016-2-ananeoseis-ekdoseis-desk-paravola-2017

___________
*shshooters.gr