Έγγραφες εξηγήσεις από συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ για λήψη επιδομάτων κατά παράβαση των διατάξεων απο το Εσωτερικών Υποθέσεων

Σε έγγραφες εξηγήσεις έχουν κληθεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας για ενδεχόμενη παράνομη είσπραξη επιδομάτων για εργασία πέραν του πενθημέρου

Δικαστική εξέλιξη σε έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας με καταγγελίες για παράτυπες ενέργειες και είσπραξη επιδομάτων από αστυνομικούς συνδικαλιστές πρωτοβάθμιων Σωματείων.

Οι 48 συνολικά αστυνομικοί αιρετοί σε πρωτοβάθμια Σωματεία, ήταν δηλωμένοι στις Υπηρεσίες τους σε συνδικαλιστική άδεια- δεν απασχολούνται σε αστυνομικές υπηρεσίες- και είχαν παρουσία μόνο στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία τους. Ωστόσο στις εγγραφές της Γραμματείας των Υπηρεσιών τους προς την Οικονομική Υπηρεσία του Αρχηγείου, εμφανίζονται στις καταστάσεις προσωπικού να δηλώνονται σε εργασία πέραν του πενθημέρου.

Η έρευνα για τους 48Συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ, έχει προκαλέσει αναστάτωση στις Υπηρεσίες στις οποίες είναι δηλωμένοι, για το ποιοι υπέγραφαν τις καταστάσεις προσωπικού σε γνώση τους για τις παρατυπίες. Μεταξύ των ελεγχόμενων, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται συνδικαλιστές κυρίως της επαρχίας, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις συνδικαλιστών οι οποίοι έχουν εισπράξει παράνομα μέχρι και 145 επιδόματα.

Για ορισμένα από τα αδικήματα και τα απαιτούμενα ποσά από το Δημόσιο έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης 15ετίας

Οι εγκαλούμενοι συνδικαλιστές υποστηρίζουν ότι «τα έγγραφα ανταποκρίνονται σε απασχόληση τα Σαββατοκύριακα, στο πλαίσιο συνδικαλιστικών καθηκόντων», και αποδίδουν «στοιχεία υπερβολής στη συγκεκριμένη έρευνα» καθώς «δεν υπάρχει σωστή ερμηνεία του σχετικού νομοθετικού πλαισίου», σημειώνουν ότι «τα ποσά που έχουν εισπραχθεί είναι μικρά», ενώ «από τους ελεγχόμενους, αρκετοί έχουν αποχωρήσει πλέον από την ΕΛ.ΑΣ.».

Η έρευνα της Δικαιοσύνης, η οποία έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, βασίζεται σε έγγραφο (26/02 1999) της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομοθεσίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. αναφορικά με τη συνδικαλιστική παρουσία στο Σώμα. Ο φάκελος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει καταγγελίες που φέρουν ημερομηνίες από το 2015 μέχρι και πιο πρόσφατες,  χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί καμία από τις έρευνες .