ΕΥΠ.. με ΦΕΚ η ενημέρωση στον Πρωθυπουργό

Μια σημαντική εξέλιξη η εφαρμογή του
ΦΕΚ 119/8-7-2019

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2421/1953 και μετονομάστηκε και οργανώθηκε με το Ν.1645/1986 και το Ν.3649/2008 (Α’ 39) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στον Πρωθυπουργό.