ΕΕΕΠ: Σχεδον 99εκτ ευρώ κατά τα έτη 2010-2012, σε τυχερά παίγνια

Βεβαιώσεις κέρδους υπέβαλε στην Ε.Ε.Ε.Π. η διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. όπως προβλέπεται για τα έτη 2010, 2011 και 2012 στις αρμόδιες Αρχές.

Τα στοιχεία κερδών τυχερών παιγνίων απέστειλε η ΕΕΕΠ προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και το ΣΔΟΕ, για τις εκ του Νόμου ενέργειές τους.
Το υλικό που υποβλήθηκε περιλαμβάνει,
– τα πλήρη στοιχεία όσων έχουν ζητήσει βεβαιώσεις κερδών, με αναγραϕή του ποσού κάθε βεβαίωσης (ποσό που παίχτηκε και ποσό που κερδήθηκε) και την ημερομηνία έκδοσής της.
– τα κερδισμένα δελτία που περιλήϕθηκαν σε κάθε βεβαίωση, ανά δελτίο με το ποσό του.
– το χρόνο, τον τόπο και το πρακτορείο (με πλήρη στοιχεία του συμβεβλημένου πράκτορα), όπου παίχτηκαν τα δελτία, ανά δελτίο με το ποσό του.
image

Από τη γενική εικόνα των στοιχείων προκύπτει ότι:
· Για το έτος 2010 εκδόθηκαν 344 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 45.911.000 ευρώ. Από αυτές, 39 βεβαιώσεις συνολικού ύψους 4.600.000 περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 9.627 δελτία και η δεύτερη 9.369.
· Για το έτος 2011 εκδόθηκαν 298 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 39.096.000 ευρώ. Από αυτές 33 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 4.600.000 ευρώ, περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 7.898 δελτία και η δεύτερη 4.178.
· Για το έτος 2012 εκδόθηκαν 205 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 13.334.000 ευρώ. Από αυτές 19 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 1.545.000,ευρώ περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 2.509 δελτία και η δεύτερη 2.489.
Τα δελτία -σχεδόν- στην ολότητά τους είναι αξίας κάτω των 200 ευρώ ανά δελτίο, ενώ σύμφωνα με τον πρόσϕατο κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΕΠ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν επιτρέπεται βεβαίωση κέρδους για δελτία αξίας κάτω των  200 ευρώ.
Στις αρμόδιες Αρχές θα διαβιβαστούν στοιχεία και για τα προηγούμενα έτη.

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport