ΕΕ: Σε ισχύ από σήμερα ο νέος κανονισμός για την Κυβερνοασφάλεια

Τίθεται σε ισχυ ο νεος κανονισμος της ΕΕ για την κυβερνοασφαλεια από τις 27 Ιουνίου 2019