ΕΑΣΥΑ: Επιστολή στον Υπ.προπο για την εξυπηρέτηση αλλοδαπών στη Διεύθυνση Αλλοδαπών

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας

Κύριε Υπουργέ,

Με εντολή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και όλες οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19), από χθες Πέμπτη 12/03/2020 έως και την Παρασκευή 10/04/2020 δεν θα εξυπηρετούν το κοινό, καθ’ ότι για το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα δοθεί παράταση ισχύος των αδειών διαμονής, των δελτίων διαμονής, των δελτίων μόνιμης διαμονής, των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής που λήγουν μέσα στο διάστημα αυτό. Αντίστοιχα, δεν θα εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής εξαιτίας της λήξης του τίτλου διαμονής κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Ανάλογα, στα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής εξυπηρετούνται καθημερινά εκατοντάδες αλλοδαποί πολίτες (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες οι οποίοι αιτούνται την έκδοση Αδειών Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) και διαβατηρίων (TDV), ομογενείς από Αλβανία και Τουρκία για την έκδοση και ανανέωση ΕΔΤΟ-ΑΔΕΤ, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση Αδειών Διαμονής, πολίτες τρίτων χωρών για την παράταση προξενικών θεωρήσεις κλπ.)

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εργάζονται δεκάδες αστυνομικοί οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με αλλοδαπούς πολίτες προκειμένου να τους εξυπηρετήσουν, παρακαλούμε όπως από πλευρά σας ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ανάλογα με εκείνα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για λόγους Δημόσιας Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο