ΕΑΣΥΑ: “Διευκρινήσεις και  επισημάνσεις σχετικά με συχνά ερωτήματα αστυνομικών»

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών (ΕΑΣΥΑ)

«Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 48/2020 από 17/11/2020 εγγράφου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας το οποίο διαβιβάστηκε μέσω της Ομοσπονδίας μας στο Α.Ε.Α., σας κοινοποιούμε το υπ’αριθ. 1647/20/2602313 από 27/11/2020 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού Α.Ε.Α., το οποίο αποσαφηνίζει κάποια ερωτήματα που απασχολούν ένα κομμάτι του αστυνομικού προσωπικού, ώστε να εκλείψουν δυνητικές ερμηνείες από την πλευρά της διοίκησης.

Παραθέτουμε επίσης αυτούσια και τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας για την πληρέστερη κατανόηση του προαναφερόμενου εγγράφου του Αρχηγείου:
«α) Για την ειδική άδεια που αφορά διευκολύνσεις γονέων :
i) Ποιοι την δικαιούνται και τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν για να λάβουν αυτή;
ii) Αν ο εκάστοτε προϊστάμενος της Υπηρεσίας και αρμόδιος για την έγκριση δύναται να την αρνηθεί και αν ναι για ποιους λόγους;
iii) Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου κατά 25% ημερησίως με ποιόν τρόπο θα αναπληρωθεί ο χρόνος αυτός;

β) Για την ειδική άδεια για την προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου:
i) Ποιοι την δικαιούνται και ο τρόπος χορήγησης αυτής (αν χρειάζεται να παραπεμφθεί σε θεράποντα ιατρό ή θα αποφασίζεται απευθείας απ’τον αρμόδιο για την έγκριση Προϊστάμενο η χορήγηση ή μη αυτής);
ii) Δύναται η Υπηρεσία να χορηγήσει αυτεπαγγέλτως την ειδική άδεια σε άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και αν ναι με ποιόν τρόπο, ακόμα και αν δεν έχει αιτηθεί αυτή.;

γ) Οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση αφορά τις παραπάνω ειδικές άδειες.

Επίσης παρακαλούμε οι ανωτέρω διευκρινίσεις να μην παραπέμπουν μόνο σε διατάξεις που τις προβλέπουν (Νόμοι, Π.Ν.Π., ΔΙΔΑΔ κτλ,) αλλά να είναι αναλυτικές για κάθε περίπτωση για την καλύτερη ενημέρωση των μελών μας».

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών