ΕΑΣΥΑ: Διευκρινήσεις για την κράτηση των €20 στη μισθοδοσία

Διευρίνηση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, για τους Αστυνομικούς για τις κρατήσεις στα εκκαθαριστικά σημειώματα καταβολής μισθοδοσίας.

“Όπως αναφέρει και η Π.Ο.ΑΣ.Υ. στη σημερινή (20/02) της ανακοίνωση, ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι όσοι από αυτούς δουν στην μισθοδοσία τους κράτηση 20 € στη στήλη “Π.Ο.ΑΞΙ.Α./Π.Ο.ΑΣ.Υ.”, η κράτηση αυτή αφορά εκείνα τα μέλη μας τα οποία καταθέσαν προσφυγή για την δικαστική διεκδίκηση των δώρων – επιδομάτων αδείας & εορτών, η κατάθεση της οποίας έγινε στα γραφεία της Ένωσής μας έως τις αρχές του Δεκεμβρίου 2018 και τα οποία υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση η κράτηση να γίνει από τη μισθοδοσία τους.

Δεν πρόκειται για πάγια συνδρομή της Ένωσης και ως εκ τούτου δεν αφορά όλα τα μέλη μας. Επισημαίνουμε ότι οι προσφυγές αυτές έχουν ήδη κατατεθεί από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και τα μέλη μας αυτά διεκδικούν το ποσό των €2.500″.