ΕΑΥ ΘΣΝ: Πρόταση για ηλεκτρονικές ενστάσεις και αποπληρωμή τροχονομικών παραβάσεων και επέκταση για τα διοικητικά πρόστιμα

Πρόταση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, προς όφελος των πολιτών του Κράτους και των Αστυνομικών