Ε.Α.Α.Μ.Θ: «Αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών στην ΕΛ.ΑΣ.»

Επιστολή προς την ΠΟΑΣΥ  απέστειλε η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών στην ΕΛ.ΑΣ.

Όπως επισημαίνει η συνδικαλιστική ανακοίνωση, «Στη σημερινή εποχή, ο αστυνομικός καλείται να αναλάβει πρόσθετες υποχρεώσεις και νέους πιο απαιτητικούς ρόλους. Οφείλει να προσαρμόζεται και να ενημερώνεται διαρκώς, καθώς το έγκλημα εξελίσσεται συνεχώς. Στον αντίποδα η κοινωνία, δικαιούται μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική, ενημερωμένη, δίπλα στον πολίτη και εναρμονιζόμενη με τις σύγχρονες επιταγές της.

Στις επιταγές αυτές της σύγχρονης κοινωνίας, μεγάλος αριθμός αστυνομικών, πλην των εκπαιδεύσεων που παρέχει η Υπηρεσία, επιλέγουν να συνεχίσουν τη δια βίου μάθηση και παράλληλα με τα καθήκοντά τους στον ελεύθερο χρόνο τους, συνεχίζουν την επιμόρφωση φοιτώντας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η φοίτηση αυτή προσφέρει νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στους Αστυνομικούς, οι οποίες μεταλαμπαδεύονται σε αρκετές των περιπτώσεων στους λοιπούς συναδέλφους, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη εικόνα του συνόλου της Υπηρεσίας και τον αντίστοιχο θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι γεγονός στην ελληνική πραγματικότητα, ότι αρκετοί αστυνομικοί κατέχουν είτε μεταπτυχιακό είτε διδακτορικό τίτλο σπουδών ή και το σύνολο αυτών.

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος είναι αποδέκτης επιπλέον δύο (2) μισθολογικών κλιμακίων, ενώ για το διδακτορικό δίπλωμα επιπλέον έξι (6) μισθολογικών κλιμακίων. Στην Ελληνική Αστυνομία δεν αναγνωρίζονται αυτά τα ευεργετήματα. Είναι οξύμωρο λοιπόν και δεν συνάδει με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, οι μεν υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα να απολαμβάνουν του σχετικού προνομίου αναβάθμισης μισθολογικού κλιμακίου με αντίκτυπο στη μισθοδοσία, οι δε Αστυνομικοί να το στερούνται.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας (ΠΟΑΞΙΑ) προωθήσει στην πολιτική και φυσική μας ηγεσία το αναφερόμενο αίτημα, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενταχθούν και οι Αστυνομικοί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου σχετικά με την αναγνώριση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, με αντίστοιχο όφελος στα μισθολογικά κλιμάκια».

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.